Om oss

Lokalt och personligt

Det lilla bolaget med det annorlunda tänket

Vi är det lilla, lokala och personliga konsultbolaget med det lite annorlunda tänket och de duktiga, erfarna och professionella konsulterna med stor egen drivkraft.
Vi startade vår verksamhet 1 nov 2010 och vi har idag 3 konsulter som arbetar med mjukvarutest.

Divcon är ett avknoppningsbolag till Divid AB som arbetar med utveckling av informationssystem.
Vår vision är att vara det bästa konsultbolaget, inom produktutveckling och systemutveckling, med fokus på mjukvarutest, avseende kvalificerad resursförstärkning på plats hos kund på den lokala marknaden, för såväl kunder som anställda.

Vill du veta mer om oss?

Följ oss på våra sociala medier.